Quay lại
Tiếp theo

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa XIX - Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại Học Đông Đô

Sáng ngày 08/04/2018, khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại Học Đông Đô đã tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 45 sinh viên khóa XIX. 

Hội Đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp  bao gồm :

1.  PGS-TS.  Nguyễn Đức Thảo        Chủ tịch Hội đồng
2.  Ths.    Nguyễn Thị Tuyết Mai         Thư ký Hội đồng
3.  TS.    Nguyễn Thị Thùy Dương     Ủy viên Hội đồng
4.  Ths.   Nguyễn Thanh Nhàn             Ủy viên Hội đồng
Cùng một số Thầy, Cô giáo trong các tiểu ban Hội đồng.
 
 


Ứng dụng phương pháp nghiên cứu  lý luận và thực tiễn, kết hợp với nhiều kỹ năng thu thập được từ những năm tháng ngồi trên giảng đường . Một tháng kiến tập, ba tháng thực tập  tại các ngân hàng,  sinh viên khóa XIX tự tin bước vào buổi bảo vệ và phản biện công khai trước Hội đồng đầy thuyết phục.

Kết quả sau những ngày tháng vất vả của các sinh viên đã có: 100% sinh viên  bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp của mình, trong đó 60% xếp loại giỏi và 40% xếp loại xuất sắc, đây chính là hành trang trên bước đường tiếp theo của sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng. Xin chúc mừng các Tân cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng của trường Đại Học Đông Đô. Chúc các bạn sớm trở thành những cán bộ ngân hàng, các nhà quản lý kinh tế, tài chính tài năng như những anh chị các khóa trước của chúng ta đã đạt được.
 


Thay mặt các bạn sinh viên khóa XIX, sinh viên Nguyễn Thành Nam đã bày tỏ lòng cám ơn đến các Thầy giáo, Cô giáo đã giảng dạy, quản lý đã truyền đạt kiến thức các kỹ năng cho thế hệ sinh viên để các bạn vững tin trên con đường sự nghiệp của mình !