Quay lại
Tiếp theo

Tra cứu điểm thi Đại học 2014

Nhập họ tên hoặc số báo danh(Ví dụ: 12) và nhấn nút "Tra cứu".
Họ tên Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 Tổng điểm
Nguyễn Thị Thu 2.75 2.75 1.50 7.00
Đào Thu Hiền 1.00 3.25 2.50 6.75
Trần Ngọc Quang 0.00 2.5 3.25 5.75
Nguyễn Thị Diệu Linh 4.50 0.75 1.25 6.50
Luyện Thị Vinh 0.25 3.75 3.00 7.00
Nguyễn Đình Hà 1.50 4.5 0.50 6.50
Nguyễn Tuấn Nam 3.00 0.75 1.25 5.00
Nguyễn Huy Hùng 0.25 0.5 0.50 1.25
Ngô Thị Mai 1.00 3.5 4.00 8.50
Phạm Minh Hồng Ngọc 2.75 2.5 2.25 7.50
Nguyễn Thị Thu Hồng 1.75 1.5 7.00 10.25
Nguyễn Xuân Sơn 1.50 2.5 4.00 8.00
Bùi Sỹ Hưng 2.25 2 6.00 10.25
Nguyễn Quang Huy 2.00 2.5 4.50 9.00
Trần Minh Đức 0.25 3 3.50 6.75