Quay lại
Tiếp theo

Giới thiệu chung về Viện Đào tạo Sau Đại học

I. THÔNG TIN CHUNG

Viện Đào tạo Sau đại học

Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học, tầng 5, Trường Đại học Đông Đô, 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3771 9960 (máy lẻ: 122)

Email: saudaihoc@hdiu.edu.vn – Website: http://www.hdiu.edu.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Viện Đào tạo Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Trường Đại học Đông Đô có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học theo phương hướng chiến lược của Trường và quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ có trình độ cao cho đất nước.

2. Nhiệm vụ

2.1 Tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học

- Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo sau đại học (ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ) dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn hạn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và nhu cầu xã hội.

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo hàng năm; đề án mở các chuyên ngành đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng Hệ thống quy chế quản lý đào tạo phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường.

- Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học cho các hệ đào tạo sau đại học.

- Làm đầu mối quản lý điểm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho người học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện liên kết đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước.

- Tổ chức quản lý thực hiện các quy định hành chính trong đào tạo sau đại học: triệu tập nhập học, tiếp nhận học viên, quản lý hồ sơ, danh sách học viên sau đại học và giải quyết các giấy tờ liên quan đến học viên.

- Theo dõi kết quả học tập và tiến trình thực hiện đề tài luận văn, luận án của học viên sau đại học.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo và quản lý học viên sau đại học

- Tổ chức và quản lý việc cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2 Các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình đào tạo của các chuyên ngành sau đại học.

- Phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế độ, chính sách của người học; làm thủ tục tiếp nhận và ra trường cho học viên, gửi thông báo kết quả học tập của học viên về cơ quan hoặc địa phương khi có yêu cầu; tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho học viên.

- Phối hợp với Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế triển khai thực hiện hợp tác đào tạo sau đại học với nước ngoài.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công tác đào tạo sau đại học; thẩm định hồ sơ mời cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm.

- Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ xây dựng kế hoạch ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm cho hoạt động đào tạo sau đại học; xây dựng chế độ tài chính cho người dạy, người học.

- Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp trong công tác lưu trữ, chuyển văn bản đi, văn bản đến, đóng dấu văn bản và công tác khác liên quan đến thủ tục hành chính; công tác an ninh trật tự.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và các đơn vị thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ.

1. THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH - MBA

Master of Business Administration

Chương trình đào tạo MBA được thiết kế để học viên phát triển kỹ năng quản trị viên chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, MBA đang là chương trình cao học phổ biến nhất thế giới, được xem như giấy thông hành cho nhà quản trị thành đạt trong tương lai.

2. THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ - MEM

Master of Economics Management

Chương trình đào tạo MEM nhằm trang bị cho người học kỹ năng của một nhà lãnh đạo trong quản lý kinh tế cả ở tầm vi mô và vĩ mô; có tầm nhìn chiến lược, có khả năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những phương pháp mới, giải quyết những vấn đề hoạch định chính sách thích hợp trong môi trường kinh tế toàn cầu.

3. THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - MFB

Master of Finance and Banking

Chương trình giúp cho người học phát triển kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng, có năng lực tư duy chiến lược, xây dựng chiến lược tài chính. Vận dụng các kiến thức về tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, quản trị ngân hàng thương mại vào hoạt động thực tiễn để giải quyết những vấn đề chuyên môn, phát triển tư duy mới trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

4. THẠC SĨ QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MCM

Master of Construction Management

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực thi công các công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng, phù cho các vị trí chuyên gia, nhà quản lý xây dựng, chỉ huy các công trình. Trang bị năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quản lý xây dựng.

5. THẠC SĨ KIẾN TRÚC - MA

Master of Architecture

Chương trình đào tạo MA cung cấp cho người học các xu hướng thiết kế mới, các lĩnh vực chuyên ngành thiết kế đang phát triển. Các mô hình và giải pháp thiết kế kiến trúc gắn liền với thực tiễn bảo tồn và phát triển đô thị, nông thôn Việt Nam theo yêu cầu phát triển bền vững.

6. THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG – MPM

Master of Public Management

Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược chính sách của tổ chức mình.

7. TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PhD in Business Administration

Chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh tập trung vào nghiên cứu và trang bị cho nghiên cứu sinh các kĩ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp học thuật, giảng dayk, nghiên cứu khoa học hoặc tư vấn kinh doanh cấp cao.

V. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG

1. Học bổng

- MIỄN PHÍ ôn và thi B1

- MIỄN PHÍ 1 khóa học Kaizen 5s độc quyền tại Việt Nam

- Tặng 1 phần học bổng nếu học viên học tiếp lên tiến sĩ tại trường Đại học Đông Đô.

2. Thời gian đào tạo

- Đào tạo tập trung ngoài giờ hành chính

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

3. Cơ sở vật chất và phục vụ

- Phòng học hiện đại trang bị đầy đủ các tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế như: máy chiếu, bảng tương tác, kết nối internet…

- Đội ngũ trợ giảng và phục vụ đào tạo tận tình, chu đáo và chuyen nghiệp, ngoài ra còn phục vụ teabreak trong giờ giải lao cho học viên.

4. Giảng viên và Phương pháp giảng dạy

- Giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế.

- Phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại như bài tập tình huống, thảo luận nhóm, nghiên cứu theo nhóm …

5. Hình thức thi tuyển

- Thi đầu vào được tổ chức 1 năm 2 đợt theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thí sinh dự thi 3 môn: Cơ sở ngành, Chuyên ngành và Môn điều kiện.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân các xác nhận của cơ quan/chính quyền;

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

- Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe ;

- 02 phong bi dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;

- 04 ảnh 4x6

VI. LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 

- Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3771 9960 (máy lẻ 122)
- Email: saudaihoc@hdiu.edu.vn
- Website: 
http://www.hdiu.edu.vn