Quay lại
Tiếp theo

Giới thiệu khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học

Tên tiếng Việt: KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HỌC (viết tắt: NNVHH)
Tên tiếng Anh: Faculty of Language and Cultural Studies (viết tắt: LAC)
Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc (Chinese)
Mã số: D. 52 22 02 04
Chuyên ngành ĐT: Tiếng Trung Biên - Phiên dịch
Địa chỉ: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
               http://www.hdiu.edu.vn/
Hotline: 04 6651 8489 – 096 264 3835 – 0993 994 995
 
Mục tiêu đào tạo: 

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đào tạo ra những nhà chuyên môn có sức khỏe, kiến thức và khả năng thích ứng cao, có thể đáp ứng được môi trường làm việc trong nước và quốc tế;

Trang bị cho người học các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp, giúp người học hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong các lĩnh vực khoa học và xã hội.

Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất tốt đẹp và phát triển kĩ năng mềm cũng như kỹ năng nghề nghiệp quan trọng để trở thành các chuyên gia, các nhà quản lý, Lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

 

Cơ hội nghề nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể làm việc tại các vị trí sau:  

  • Biên dịch cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu dịch thuật như nhà xuất bản, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, truyền thông;

  • Phiên dịch .cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu làm việc với các đối tác nước ngoài;

  • Giảng dạy tại các Học viện, Nhà trường;

  • Công việc văn phòng tại các Sứ quán, Lãnh sự quán hoặc các cơ quan Đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

  • Cán bộ  điều hành, triển khai các dự án hợp tác với nước ngoài, làm việc tại các văn phòng đại diện và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

  • Các vị trí Quản lý, điều phối, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn trong nước và quốc tế;

  • Trợ lý, thư ký cho lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp có giao dịch với nước ngoài.

  • Chuyên viên marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng trong các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán;

  • Học tiếp để nâng cao trình độ ở các học vị cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ về ngôn ngữ.  

 
Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học giao lưu cùng các bạn sinh viên ngoại quốc