Quay lại
Tiếp theo

Tuyển sinh đại học hệ Văn bằng 2

 Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Đại học hệ văn bằng 2 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học

2. Phương thức tuyển sinh:
Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án tuyển sinh Đại học năm 2017” của Trường Đại học Đông Đô.
Xét tuyển theo kết quả học tập tại trường đã được cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất

3.   Các ngành đào tạo (Xem trang sau )

4 Hồ sơ xét tuyển gồm:  
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm đại học thứ nhất;
- Đơn đăng ký xét tuyển học văn bằng thứ hai;
- 02 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
- 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

5.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/07/2017
- Đợt 2: Từ ngày 10/08/2017đến ngày 30/12/2017
- Địa điểm nhận hồ sơ:     Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Đông Đô
                                         P505 - Tầng 5 Tòa Nhà Viện Âm Nhạc  - Đường Mễ trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

- Điện thoại: 04.3932.1246 - Hotline: 0983.282.282
- Website: daihocdongdo.edu.vn – hdiu.edu.vn
-  Facebook.com/daihocdongdo

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),

- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),

- Lưu VT, ĐT&QLSV

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                           

  

 

Trần Kim Oanh

THÔNG TIN VỀ NGÀNH HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 
TT
 
Mã ngành
 
Ngành học và chuyên ngành
 
 Điều kiện/ Xét tuyển
1.        
52510406
 
Công nghệ kỹ thuật Môi trường
 

Đã tốt nghiệp Đại học
 
Văn bằng thứ nhất
 
   
2.        
52420201
 
Công nghệ sinh học
 
 
 
   
3.        
52480201
 
Công nghệ Thông tin
 
 
 
     
4.        
52520207
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
 
 
 
     
5.        
52580208
 
Kỹ thuật Xây dựng
 
 
 
     
6.        
52580102
 
Kiến Trúc
 
 
 
     
7.        
52510205
 
Công nghệ Kỹ thuật ô tô
 
 
 
     
8.        
52340101
 
Quản trị Kinh doanh
 
 
 
     
9.        
52340201
 
Tài chính Ngân hàng
 
 
 
     
10.     
52310206
 
Quan hệ Quốc tế
 
 
 
     
11.     
52380107
 
Luật kinh tế
 
 
 
     
12.     
52220113
 
Việt Nam học
 
 
 
     
13.     
52220201
 
Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật)
 
 
14.     
52220204
 
Ngôn ngữ Trung
 
 
 
 
 
 
15.     
52320201
 
Thông tin học
 
 
 
 
 
 
16.     
52340301
 
Kế  toán 
 
 
17.     
52310205
 
Quản lý nhà nước
 
 

 *** Văn bản scan có dấu đỏ