Quay lại
Tiếp theo

Triệu tập tham dự Hội nghị "Giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô với sinh viên"

 

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Kính gửi: Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc

 

Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đông Đô xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị “Giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô với sinh viên” cụ thể như sau:
1.Mục đích, ý nghĩa:
Hội nghị “Giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô với sinh viên” là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về những vấn đề liên quan đến sinh viên đang học tập tại Trường.
Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
2.Thời gian: 9h00 – 11h00 ngày 5/1/2018 (Thứ 6)
3.Địa đểm: Tòa nhà trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy Hà Nội.
4.Thành phần triệu tập tham dự Hội nghị: Ban cán sự lớp, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, Liên Chi đoàn, BCH Đoàn trường.
5.Chương trình Hội nghị:
- Chương trình giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô với sinh viên về hoạt động đào tạo:
+ Về chương trình đào tạo
+ Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập
+ Lịch học, lịch thi, điểm thi
+ Nội dung thi, quá trình thi
+ Những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế;
- Chương trình giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên Đại học Đông Đô về hoạt động ngoại khóa:
+ Hoạt động ngoại khóa của Khoa (hình thức, nội dung, cách thực hiện)
+ Hoạt động ngoại khóa của Trường (hình thức, nội dung, cách thực hiện)
+ Hoạt động kiến tập, thực tập, thực tế
+ Chấm điểm rèn luyện
 
Vì sự thành công của hội nghị, BCH Đoàn trường đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ
 
 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH để báo cáo
- Như kính gửi
- Lưu: ĐTN.
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ
BÍ THƯ
(đã ký)
 


 
 
                              Tạ Trần Phương Nhung