Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc xác định điểm đầu vào tuyển sinh đại học năm 2017

           Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;
           Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2017 của trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua.
           Trường Đại học Đông Đô thông báo điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

1. Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) xét tuyển vào đại học đối với thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi (kể cả điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên khu vực);

2. Mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học căn cứ theo kết quả học tập của cả năm lớp 12 cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn là 18 điểm. Riêng ngành Kiến trúc tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số là 18 điểm (môn Vẽ mỹ thuật hoặc môn Năng khiếu đều tính hệ số 1). Tổng điểm 3 môn 18 điểm được tính kể cả điểm ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực.

 

 
   Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc trường
- Phòng TT-MAR (để đưa lên web)
- Lưu VT, ĐT&QLSV
 
 
HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký) 
TS Dương Văn Hòa

Tải văn bản scan có dấu tại đây