Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc học các môn Lý luận chính trị khóa 22 các khoa

Kính gửi: Các khoa, phòng, ban

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường, từ năm học 2017-2018, việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị của trường có sự đổi mới;

Đối với khóa 22, tuyển sinh năm 2017, các môn Lý luận chính trị (bao gồm: môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần I; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần II; môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; môn Tư tưởng Hồ Chí Minh) sẽ được tổ chức học chung toàn khóa. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian học: mỗi tuần sẽ học 02 buổi (trong 01 ngày, sinh viên được phát cơm trưa miễn phí); ngày học sẽ thông báo sau theo từng tuần;

  Buổi sáng: bắt đầu từ 8 giờ; Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ;

+ Tuần 1: ngày 15/09/2017 (môn Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin PI)

+ Tuần 2: ngày 22/09/2017 (môn Nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin PII)

+ Tuần 3: ngày 29/09/2017 (môn Đường lối CM của Đảng CSVN)

+ Tuần 4: ngày 06/10/2017 (môn Tư tưởng Hồ Chí Minh)

- Địa điểm học: Hội trường tầng 5, tòa nhà 7 tầng - số 1 phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội;

- Trang phục: yêu cầu sinh viên mặc áo phông đồng phục màu trắng, cổ xanh;

- Quản lý: Giáo vụ khoa và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ đi theo để quản lý sinh viên thuộc khoa.

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các ông, bà Trưởng khoa thông báo cho sinh viên khóa 22 biết kế hoạch học tập của nhà trường để thực hiện. Các phòng, ban được phân công nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt các buổi học.

Tải bản scan có dấu tại đây