Quay lại
Tiếp theo

Quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh năm 2017

(Áp dụng cho khóa 22 - Tuyển sinh năm 2017)

TT
NGÀNH ĐÀO TẠO
Số tiền 01 tháng
Số tháng thu học phí
Tổng số tiền học phí kỳ I
1.       
Công nghệ môi trường
1.100.000đ
05
5.500.000đ
2.       
Công nghệ sinh học
1.100.000đ
05
5.500.000đ
3.       
Công nghệ thông tin
1.100.000đ
05
5.500.000đ
4.       
CN Kỹ thuật ô tô
1.100.000đ
05
5.500.000đ
5.       
Du lịch
1.100.000đ
05
5.500.000đ
6.       
Kỹ thuật Điện tử TT
1.100.000đ
05
5.500.000đ
7.       
Kiến trúc
1.100.000đ
05
5.500.000đ
8.       
Kế toán
1.100.000đ
05
5.500.000đ
9.       
Luật kinh tế
1.100.000đ
05
5.500.000đ
10. 
Ngành tiếng Anh
1.100.000đ
05
5.500.000đ
11. 
Quan hệ Quốc tế
1.100.000đ
05
5.500.000đ
12. 
Quản trị Kinh doanh
1.100.000đ
05
5.500.000đ
13. 
Tài chính Ngân hàng
1.100.000đ
05
5.500.000đ
14. 
Quản lý Nhà nước
1.100.000đ
05
5.500.000đ
15. 
Kỹ thuật Xây dựng
1.100.000đ
05
5.500.000đ
16. 
Ngành tiếng Trung
1.100.000đ
05
5.500.000đ
17. 
Thông tin học
1.100.000đ
05
5.500.000đ
18. 
Ngành Thú y
1.100.000đ
05
5.500.000đ
19. 
Ngành Điều dưỡng
1.950.000đ
05
9.750.000đ
Các khoản thu khác khi tuyển sinh khóa 22:
1           
Lệ phí xét tuyển
30.000đ
2           
Lệ phí khám sức khỏe
100.000đ
3           
Lệ phí nhập học và làm thẻ sinh viên
110.000đ
4           
Bảo hiểm y tế (từ tháng 10/2017 đến hết năm 2018)
615.000đ
Đối với hệ đào tạo từ xa trình độ đại học: tiền học phí sẽ thu theo tín chỉ số tiền là: 240.000đ/1 tín chỉ.