Quay lại
Tiếp theo

Nội quy Hội trại truyền thống năm 2017

 1. Trách nhiệm chung của các cá nhân tham gia Hội trại:

          a) Phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm khi tham gia Hội trại;
          b) Phải có tinh thần tự giác bảo vệ an ninh trong khu vực trại; không gây gổ, đánh nhau, không phá rối gây mất trật tự hoặc các hành vi khác gây mất đoàn kết trong Hội trại hoặc làm ảnh hưởng đến sự thành công chung của Hội trại;
          c) Phải có tinh thần tự giác phòng chống cháy nổ; không mang các chất dễ cháy nổ vào trong khuôn viên Hội trại;
          d) Phải nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung cho toàn Hội trại;
          đ) Không hút thuốc, không mang rượu, bia hoặc các chất kích thích khác vào khu vực trại;
          e) Không dẫn người lạ, người không phải là trại sinh vào khu vực trại. Không được tổ chức thành nhóm hoặc đi riêng lẻ vào những khu vực không thuộc khuôn viên Hội trại;
          g) Có ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân của mình và của mọi người. Khi nhặt được của rơi thì phải báo ngay cho Ban tổ chức Hội trại. Mọi mất mát, thất lạc tài sản trong Hội trại thì Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
          h) Trừ thành viên Ban Tổ chức Hội trại, các cá nhân tham gia Hội trại không được tự ý rời khỏi khu vực trại. Việc ra, vào khu vực trại phải có thẻ ra vào do Ban Tổ chức Hội trại cấp.
          g) Thực hành tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn trong việc sử dụng điện.
 
2. Quy định về việc sử dụng âm thanh trong Hội trại
Trừ Ban Tổ chức Hội trại, các cá nhân, tổ chức khác tham gia Hội trại phải tuân thủ quy định về việc sử dụng âm thanh trong Hội trại, cụ thể như sau:
          a) Không được sử dụng các thiết bị âm thanh trong thời gian Ban Tổ chức Hội trại tổ chức các chương trình, hoạt động như các chương trình lễ, hội, các phần thi, trò chơi,… do Ban Tổ chức Hội trại tổ chức.
          b) Không được sử dụng thiết bị âm thanh vào thời gian nghỉ ngơi.
          c) Các tiểu trại không được sử dụng âm thanh gây ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động, chương trình do Ban Tổ chức Hội trại, Ban Tổ chức cụm trại tổ chức; không được sử dụng âm thanh làm ảnh hưởng, gây ồn ào đến đơn vị khác, đến trật tự chung của Hội trại.
 
3. Kỷ luật trong Hội trại:
          a) Các cá nhân, tổ chức nào vi phạm nội quy Hội trại thì bị kỷ luật tương ứng với hành vi và mức độ vi phạm bao gồm kỷ luật Đoàn và các hình thức kỷ luật khác;
          b) Đối với các nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm nội quy Hội trại và có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Ban Tổ chức Hội trại ghi nhận và chuyển vụ việc đó đến các cơ quan có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật.
 
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI