Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

 

THỨ

 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(25/12/2017)
9h00’: Họp giao ban.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Ba
(26/12/2017)
 
14h00’: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tài vụ làm việc với ông Đào Đức Nghiệp - Phó Trưởng khoa Xây dựng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Tư
(27/12/2017)
 
 
Thứ Năm
(28/12/2017)
7h30’: Sinh viên K22 học môn Golf .
Địa điểm: Cơ sở Phú Nghĩa.
Thứ Sáu
(29/12/2017)
7h30’: Sinh viên K22 học môn Golf (cả ngày).
Địa điểm: Cơ sở Phú Nghĩa.
14h00’: Học Nghị quyết HNTW6 – Khóa XII
Thành phần: Các đảng viên toàn Đảng bộ, Thường vụ công đoàn, Thường vụ Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh;Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng 506, tầng 5, Viện Âm Nhạc.