Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017)

 

 
THỨ
 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ hai
(14/8/2017)
 
15h00’: Họp giao ban
Thành phần: BGH họp với Trưởng, Phó Phòng Ban, Trung tâm
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Ba
(15/8/2017)
 
14h00’: Họp Ban chấp hành Công đoàn
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Tư
(16/8/2017)
 
 
 
Thứ Năm
(17/8/2017)
 
 
 
Thứ Sáu
(18/8/2017)
 
 
 

Tải văn bản scan dấu đỏ tại đây