Thứ tư, 17/08/2022 | 09:19 GMT+7


Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2022

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định sô 865/QĐ-ĐHĐĐ ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và Đào tạo trình độ thạc sĩ,

Căn cứ công văn số 3841/BGDĐT-GDĐH ngày 12 tháng 8 năm 2022

Trường đại học Đông Đô đã được Bộ GDĐT cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và đào tạo trình độ thạc sĩ với 7 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý công, Quản lý xây dựng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kiến trúc.

Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và đào tạo:

- Quản lý kinh tế                      - Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Quản lý công                          - Quản lý xây dựng

- Quản trị kinh doanh                - Kiến trúc

2. Đối tượng tuyển sinh và hình thức tuyển sinh:

- Đối tượng dự thi: Người đã tốt nghiệp đại học các hệ: chính quy, VLVH, từ xa, liên thông.

- Điều kiện ngoại ngữ: thí sinh đã có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Một trong các văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Phụ lục số 1 kèm theo thông báo này hoặc chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Thí sinh không có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ nêu trên, sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường Đại học Đông Đô phối hợp với một trong số các Trường Đại học đủ điều kiện tổ chức thi ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Những trường Đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đủ điều kiện).

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên tuyển sinh thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ dự tuyển.

-         Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường);

-         Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan/đơn vị có thẩm quyền;

-         Bản sao có công chứng văn bằng đại học;

-         Văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (nếu có);

-         Giấy tờ ưu tiên tuyển sinh (nếu có);

-         04 ảnh 3x4 đã ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh mặt sau ảnh.

4. Quy định ngành đúng, ngành phù hợp.

Thí sinh đối sánh ngành đúng, ngành phù hợp theo Phụ lục số 2 đính kèm thông báo này.

Thí sinh ngành phù hợp phải học chuyển đổi bổ xung kiến thức đại học theo quy định của Nhà trường.

5. Hình thức đào tạo và văn bằng.

Nhà trường tổ chức đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học theo nguyện vọng của thí sinh sau khi trúng tuyển; phương thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến và thực hành thực tế theo quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ của Nhà trường.

Văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ.

6.      Tiêu chí đánh giá và quy đổi điểm xét tuyển:

6.1.   Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí

Nội dung và tiêu chí đánh giá

Thang điểm

1

Kết quả học tập ở bậc đại học (Căn cứ trên bằng tốt nghiệp)

 

-      Xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc

10

-      Xếp loại tốt nghiệp Giỏi

9

-      Xếp loại tốt nghiệp Khá

8

-      Xếp loại tốt nghiệp Trung bình khá, Trung bình, không xếp loại

7

2

Chuyên ngành đào tạo

 

-      Đúng chuyên ngành đào tạo

10

-      Ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển

(Điểm trung bình chung các học phần phải học bổ sung kiến thức theo thang điểm 10)

 

+ Từ 9,0 đến 10

9

+ Từ 8,0 đến cận 9,0

8

+ Từ 7,0 đến cận 8,0

7

+ Từ 5,0 đến cận 7,0

6

3

Năng lực ngoại ngữ (Tính điểm đối với 01 văn bằng hoặc chứng chỉ cao nhất)

 

-      Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài

10

-      Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

8

4

Nghiên cứu khoa học (điểm cộng)

 

-         Bài báo đăng ở tạp chí thuộc danh mục WoS hoặc Scopus có hạng Q1, Q2, Q3, Q4 theo SCImago liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) hoặc bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN (kỉ yếu, tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh).

1,00

-      Bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí khoa học được tính điểm (mức điểm tối thiểu từ 0,25 trở lên) theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ).

0,75

-      Bài báo đăng ở tạp chí có chỉ số ISSN, kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học khác có phản biện liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) hoặc đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên.

0,50

5

Thời gian công tác (điểm cộng)

 

-      Thời gian công tác từ 5 năm trở lên

1,00

-      Thời gian công tác từ 2 năm đến 5 năm

0,50

6.2.   Quy đổi điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển

a)     Điểm xét tuyển được quy đổi như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm Tiêu chí 1) + (Điểm Tiêu chí 2) + (Điểm Tiêu chí 3)

               + (Điểm Tiêu chí 4) + (Điểm Tiêu chí 5) + (Điểm đối tượng ưu tiên)

b)     Điểm trúng tuyển được thực hiện như sau:

-   Tổng điểm đánh giá hồ sơ phải ≥ 21,0 điểm

-   Lấy <Điểm xét tuyển> từ cao xuống thấp trong số các hồ sơ hợp lệ và đạt điểm xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu.

-   Trong trường hợp các thí sinh có <Điểm xét tuyển> giống nhau, thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau:

+ Thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn.

+ Thí sinh có điểm năng lực ngoại ngữ cao hơn.

+ Thí sinh có điểm nghiên cứu khoa học cao hơn.

+ Thí sinh có điểm kinh nghiệm công tác cao hơn.

7. Thời gian nhận hồ sơ, học chuyển đổi, ôn tập và thi tuyển sinh:

-         Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh.

-         Thời gian học chuyển đổi: Tháng 08/2022.

-         Thời gian xét tuyển : tháng 10/2022

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tầng 5 – Tòa nhà Đại học Đông Đô, số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 02437719960           

Website: http://hdiu.edu.vn