Quay lại
Tiếp theo

Tuyển sinh viên chương trình du học chuyển tiếp tại Nhật Bản

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số : . . . .  /ĐHĐĐ-TBTS                         Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh viên chương trình du học chuyển tiếp tại Nhật Bản

Căn cứ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đông Đô và Trường Nhật ngữ Tokyo Asia Gakuyukai, Nhà trường thông báo tuyển sinh Chương trình du học chuyển tiếp cho sinh viên tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

1.    Địa điểm: Trường Nhật ngữ Tokyo Asia Gakuyukai, tỉnh Saitama, Nhật Bản.

2.    Kế hoạch đào tạo: Sinh viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo theo mô hình 2+1+1, trong đó 2 năm học tại Trường Đại học Đông Đô, sau đó học 1 năm tại Nhật Bản, và quay lại Trường Đại học Đông Đô để hoàn thiện chương trình trong 1 năm học và tốt nghiệp.

3.      Lợi ích của sinh viên tham gia chương trình:

-    Sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập tại Nhật Bản, được đào tạo tiếng Nhật bài bản đạt trình độ N2 trong thời gian học tại Nhật Bản; đào tạo kỹ năng, tác phong, làm việc, và văn hóa Nhật Bản;

-    Được hỗ trợ kí túc xá, tìm việc làm thêm với mức lương khoảng 110.000 – 140.000 Yên/ tháng (tương được 22 – 28 triệu VNĐ/tháng);

-    Được hỗ trợ tận tình về học tập và giải quyết các khó khăn trong cuộc sống du học tại Nhật Bản;

-    Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân của Trường Đại học Đông Đô, chứng chỉ N2 JLPT và chứng nhận của Trường Nhật ngữ Tokyo Asia Gakuyukai sau khi hoàn thành chương trình học;

-    Được cam kết có việc làm lương cao tại các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam và Nhật Bản.

4.      Đối tượng đăng ký:

-    Sinh viên trường Đại học Đông Đô ngành Ngôn ngữ Nhật;

-    Trình độ tiếng Nhật khi xuất cảnh: Tương đương N4.

5.      Kế hoạch tuyển sinh:

-    Kỳ học tháng 01/2020: 10 sinh viên;

-    Kỳ học tháng 10/2020: 15 sinh viên.

6. Thông tin liên hệ:

-    Cô Vũ Phương Thảo - Thư ký Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô. Email: vuphuongthao@hdiu.edu.vn, số điện thoại: 038.530.1992;

-    Hoặc đăng ký trực tiếp qua đường link: http://bit.ly/DuhocChuyentiep

Đề nghị các đơn vị trong trường thông báo cho sinh viên biết các nội dung nêu trên và thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

TS. Lê Ngọc Hà