Quay lại
Tiếp theo

Trường Đại học Đông Đô thăm và làm việc tại trường Đại học Oxford

 

 

Quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4 mang lại nhiều thời cơ và thách thức trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho cách mạng 4.0. Với giá trị cốt lõi thầy cô giáo và sinh viên hạnh phúc sẽ góp phần thay đổi thế giới, Trường Đại học Đông Đô đang ngày càng khẳng định vị thế là trường đại học quốc tế uy tín đào tạo nên một thế hệ sinh viên có tri thức, tài năng và đạo đức, giỏi ngoại ngữ, đón đầu công nghệ, phục vụ xây dựng đất nước trong thời đại công nghiệp 4.0.

 

 

Thao gia khoa học sau Tiến sĩ (postdoc) tại Đại học Oxford lần này có 3 cán bộ của trường Đại học Đông Đô

- TS. Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô.
- TS. Lê Ngọc Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.
- TS. Nguyễn Đức Bảo Long - Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên.

Với đề tài "Nâng cao năng lực lãnh đạo trong thời lý cách mạng công nghiệ 4.0" và "Thực hành chánh niệm để các tổ chức ngoài công lập Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ CMCN 4.0" sẽ góp phần không nhỏ vaafo sự nghiệp phát triển của nhà trường.

TS. Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Đô tặng quà lưu niệm