Quay lại
Tiếp theo

Triệu tập Hội nghị Hội Sinh viên Trường Đại Học Đông Đô

8h ngày 22 tháng 09 năm 2018, tại Hội trường tầng 5, cơ sở 60B, Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội sẽ diễn ra “Hội nghị Hội Sinh viên Trường Đại Học Đông Đô, nhiệm kỳ 2018 – 2020”. Đề nghị các chi Hội sinh viên trực thuộc nắm bắt triển khai xuống lớp mình!. 

 [ KHẨN ] THÔNG TRI

Triệu tập tham dự Hội nghị Hội Sinh viên Trường Đại Học Đông Đô
Nhiệm kỳ 2018 – 2020

————–

Kính gửi: Các chi Hội sinh viên trực thuộc

  1. Mục đích, ý nghĩa:

Hội nghị “Đánh giá kết quả Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2016 – 2018 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội Sinh viên trường Đại Học Đông Đô; củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động và hướng tới Đại Hội Đại Biểu Hội Sinh Viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 10 diễn ra cuối năm 2018.

Thông qua Hội nghị, cũng nhằm nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

  1. Thời gian: 8h ngày 22 tháng 09 năm 2018
  2. Địa đểm: Hội trường tầng 5, cơ sở 60B, Nguyễn Huy Tưởng, HN
  3. Thành phần triệu tập tham dự Hội nghị:
  • Ban Thư ký Hội sinh viên nhiệm kì 2016-2018
  • Đại diện sinh viên các Chi hội, gồm các thành phần sau:

+ Đại biểu đương nhiên: Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, Phó Bí thư)

+ Đại biểu sinh viên: 02 sinh viên chủ chốt trong Chi hội

  1. Trang phục: Áo sơ mi trắng, quần sẫm màu lịch sự.
  2. Danh sách đại biểu:

Các Chi Hội sinh viên lập danh sách đại biểu tham dự theo đúng cơ cấu thành phần, gửi về email doanthanhnien.dhdongdo@hdiu.edu.vn trước 15h chiều thứ 5 (20/9).

Hoặc gửi danh sách trực tiếp cho cô Mỹ – 096 703 7620 tại tầng 5, cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, HN.

Mẫu danh sách đăng đại biểu:

TT Họ tên Khóa – Ngành Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn A K23 – Anh Hàn SV chủ chốt  

Vì sự thành công của Hội nghị, Ban Thư ký Hội sinh viên đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận:

 

– Đảng ủy, BGH, ĐTN để báo cáo

– Như kính gửi

– Lưu: HSV.

BTK HSV TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ
CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)
                  Tạ Trần Phương Nhung