Thư mời viết bài và Hướng dẫn đăng bài trên Tạp chí khoa học, công nghệ và phát triển

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

Kính gửi:     -  Các nhà khoa học, Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên trường Đại học Đông Đô.
                     - Các nhà khoa học, Giảng viên, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Viện nghiên cứu.

Tạp chí Khoa học, công nghệ và phát triển là cơ quan báo chí thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Đại học Đông Đô. Tạp chí đăng tải những công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: Chính trị học, Giáo dục học, Tâm lý học, Luật, Kinh tế, Y dược, Văn hóa, Du lịch, Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin,...bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các bài nghiên cứu đăng trên Tạp chí đều được gửi phản biện kín bởi các chuyên gia có uy tín, được biên tập đảm bảo chất lượng và giá trị khoa học.

Tạp chí Khoa học, công nghệ và phát triển có chỉ sốISSN 2615 và Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học

Để chuẩn bị xuất bản các số thường kỳ, năm 2022, Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, học viên cao học, sinh viên đang công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Đông Đô và các cơ quan, ban ngành, các trường đại học khác viết, gửi các công trình khoa học đăng trên Tạp chí.

Địa chỉ nhận bài:

Tạp chí Khoa học, công nghệ và phát triển

Số 60B, đường Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 574 6215 ;      Email: tapchi@hdiu.edu.vn

Nơi nhận:
-    Như trên;
-    HĐT, BCH;
-   Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ

(đã ký)

TS. Đoàn Anh Tuấn

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN

Bài báo của Quý tác giả gửi đến Tạp chí cần đảm bảo các quy định về đạo đức nghiên cứu và không đạo văn. Quý tác giả vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn sau để đảm bảo bài báo của tác giải đáp ứng được các yêu cầu của Tạp chí.

Chuẩn bị bài báo: Các bài báo gửi đăng cần được định dạng ở dạng .doc hoặc .rtf. Mỗi bài báo dài khoảng 5000 – 7000 từ, có tóm tắt nội dung (cả tiếng Việt và tiếng Anh) khoảng 200 – 250 từ và 3 – 5 từ khóa.

Bài báo được trình bày theo cấu trúc như sau:

1.      Đặt vấn đề

2.      Tổng quan nghiên cứu

3.      Phương pháp nghiên cứu

4.      Nội dung nghiên cứu

5.      Thảo luận

6.      Kết luận

7.      Tài liệu tham khảo

Tác giả chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn tài liệu, các bảng, hình vẽ trích dẫn dùng trong bài báo. Điều này áp dụng cả với những vẽ hoặc bảng là kết quả của việc sử dụng dữ liệu từ nguồn khác. Tất cả bài báo được chấp nhận, cũng như các bảng biểu, ảnh liên quan sau đó sẽ thuộc quyền sử dụng của Tạp chí.

Minh hoạ: Các hình minh họa (đường vẽ, ảnh, hình…) cần là những file rõ ràng. Để có được hình ảnh chất lượng cao nhất cho các bài báo, tác giả vui lòng gửi hình minh họa đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

-         300 dpi hoặc cao hơn

-         Chỉnh kích thước để phù hợp với trang tạp chí

-         File vector, EPS, TIF, JPG hoặc PSD

-         Gửi rời, không kèm lẫn với file chữ

Bảng và biểu đồ: Bảng và biểu đồ không được kèm lẫn trong file chữ mà cần được gửi như những file riêng. Tiêu đề miêu tả ngắn gọn trên mỗi bảng, biểu đồ cũng với chú thích phù hợp bên dưới. Trong hình và bảng cần có đơn vị đo. Hình cần được đánh dấu, lưu ý về kích cỡ phù hơp. Chú thích cho mỗi hình và bảng cần được ghi rõ ràng, cách dòng 2, ở trang cuối của file chính.