Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Cao học đợt 1 năm 2017.

Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ;
Căn cứ theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHĐĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô về việc công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 1 năm 2017;
Trường Đại học Đông Đô thông báo chính thức về thời gian, địa điểm tổ chức lễ phát bằng cho học viên cao học tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 chuyên ngành Quản trị kinh doanh như sau:
·     Thời gian: 8h ngày 17/09/2017 (chủ nhật).
·     Địa điểm: Văn Miếu Quốc Tử Giám – 58 Quốc Tử Giám, Hà Nội.
·     Thành phần tham dự:
-  Đảng ủy,
-  Hội đồng quản trị,
-  Ban giám hiệu,
-  Trưởng, phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm,
-  Các đối tác tuyển sinh, quản lý, ban cán sự các lớp cao học các khóa,
-  Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn trường (quy định nam mặc vest, sơ mi trắng cavat, nữ mặc áo dài truyền thống),
-  Học viên cao học trong danh sách tốt nghiệp.
 
Hiệu trưởng nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình biết và tham gia Lễ phát bằng đầy đủ, đúng giờ.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng cảm ơn./.