Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường

TẢI BẢN SCAN DẤU ĐỎ TẠI ĐÂY

1. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bước đầu được kiểm soát; căn cứ khả năng thực tế việc phòng chống dịch của Nhà trường; để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập cho học viên, sinh viên, Trường Đại học Đông Đô khôi phục việc giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường đối với toàn thể học viên, sinh viên Nhà trường kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2022.

2. Học viên và sinh viên được trở lại Trụ sở chính của Nhà trường tại Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội hoặc cơ sở 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (địa điểm do Khoa/Ngành/Viện thông báo cụ thể).

3. Điều kiện trở lại trường:

- Đã tiêm ít nhất 2 liều vắcxin phòng Covid-19 (mũi 2 đã tiêm được 14 ngày);

- F0, F1 đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, khỏi bệnh của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn.

4. Nhà trường thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19:

- Liên hệ với Trung tâm Y tế xã Phú Nghĩa/phường Thanh Xuân Trung, huyện Chương Mỹ/quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tăng cường khả năng phòng chống dịch;

- Kiểm tra điều kiện phòng dịch: 5K, khai báo y tế (lần đầu) và đo nhiệt độ (hàng ngày) khi đến trường. Nếu học viên, sinh viên có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, phải thực hiện cách ly theo quy định của ngành y tế.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các khoa/ngành và các đơn vị có học viên, sinh viên thuộc đối tượng áp dụng thông báo cho học viên, sinh viên biết và thực hiện; làm Tờ trình xin chuyển đổi hình thức giảng dạy và học tập theo Kế hoạch giảng dạy và học tập đã được phê duyệt (nếu có), gửi Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng xét duyệt;

- Các Phòng: Hành chính-Tổng hợp, Đào tạo và Quản lý sinh viên, Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập; bảo vệ sức khỏe cho giảng viên và học viên, sinh viên./.