Quay lại
Tiếp theo

Thông báo về việc TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU tham dự Hội nghị Đại biểu trường ĐH Đông Đô

 

THÔNG BÁO
V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Đông Đô khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2017

Kính gửi:     -    Ban cán sự các lớp
                     -    BCH Liên Chi đoàn;

Thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
Kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 08 tháng 08 năm 2017 của BCH Đoàn trường về tổ chức Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đông Đô khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017;
Trên cơ sở thực tế hoạt động của BCH khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017, BCH Đoàntrường Đại học Đông Đô triệu tập Đại biểu của các chi đoàn(có danh sách kèm theo) đến tham dự Hội nghị chính thức cụ thể như sau: 
Thành phần: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn.
             Thời gian:13h00 ngày08 tháng 09 năm 2017.
             Địa điểm: P.701, tòa nhà Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

              Trang phục: Áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, đeo huy hiệu đoàn (được phát trước Hội nghị)
Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các Bí thư chi đoàn thông báo đến các Đại biểu được triệu tập theo đúng phần và quán triệt việc tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm và trang phục theo Thông báo triệu tập này.
Ban Chấp hành Đoàn trường kính mong Ban chủ nhiệm các khoa, các trợ lý giáo vụ hỗ trợ tạo điều kiện để Hội nghị thành công tốt đẹp./.
 
Nơi gửi: 
-       Như kính gửi 
-       Ban Chủ nhiệm khoa (để hỗ trợ)
-       Đảng ủy, BGH (để báo cáo)
 
T/M. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
PHÓ BÍ THƯ
 
(đã ký) 
 
Tạ Trần Phương Nhung
   DANH SÁCH CÁC CHI  ĐOÀN
 
STT
 
Khoa
 
Số lượng chi Đoàn
(mỗi chi Đoàn triệu tập đủ thành phần)
 
K18
(Chi Đoàn)
 
K19
(Chi Đoàn)
 
K20
(Chi Đoàn)
 
K21
(Chi Đoàn)
 
K22
(Chi Đoàn)
1
Quan hệ quốc tế
 
1
1
1
 
2
Xây dựng
 
1
1
1
 
3
Tài chính ngân hàng
 
1
1
1
 
4
Công nghệ môi trường
 
1
2
1
 
5
Kỹ thuật ô tô
 
 
1
1
 
6
Quản trị kinh doanh
 
1
1
1
 
7
Kế toán
 
 
1
1
 
8
Công nghệ thông tin
1
1
2
1
 
9
Kiến trúc
1
1
1
1
 
10
Luật kinh tế
 
 
1
1
 
11
Điện tử truyền thông
 
 
1
1
 
12
Du Lịch
 
 
1
1
 
13
Ngôn ngữ Anh
 
 
1
1
 
14
Quản lý nhà nước
 
 
1
 
 
15
Ngôn ngữ & văn hóa học
 
 
 
1
 

Tải bản scan công văn dấu đỏ