Thông tin tuyển sinh năm 2016

1.     THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016:
 
 
Tên trường, Ngành học
 
Mã ngành
 
Môn thi/xét tuyển
 
Chỉ tiêu
 
Ghi chú
 
(1)
 
(3)
 
(4)
 
(5)
 
(6)
 
ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ
 
 
 
1.500
Phương thức tuyển sinh:
1/Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Số lượng xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu được giao.
 
2/ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 THPT.
   Số lượng xét tuyển: 70% tổng chỉ tiêu được giao.
(*) Ngành kiến trúc, nhà trường tổ chức thi 02 môn: môn Vẽ mỹ thuật (hệ số 2) và môn Năng khiếu.
Trường nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2016 đến 10/9/2016 và tổ chức thi vào ngày 15/9/2016.
 
Học phí: 1.000.000 đ/tháng, mỗi năm 10 tháng/02 học kỳ.
 
- Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (04)35746215
Website:www.hdiu.edu.vn
 
 
 
 
Các ngành đào tạo đại học
 
 
 
1.500
 
Kiến trúc:
 
- Kiến trúc công trình
 
- Quy hoạch
 
- Nội thất
D52580102
 
 
Toán (*)
 Văn (*)
 
 
Công nghệ thông tin
 
- Công nghệ phần mềm
 
-  Đồ họa, lập trình game
 
-  Quản trị mạng
D52480201
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, tiếng Anh, Tin học
Toán, Văn, tiếng Anh
 
 
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
(Điện tử viễn thông)
D52520207
Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Tin, tiếng Anh
 
 
Kỹ thuật xây dựng
 
-  Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 
- Thiết kế công trình
 
-  Tổ chức thi công, giám sát
 
-  Quản lý, kinh tế xây dựng (dự toán)
D52580208
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Toán, Sinh,Hóa
 
 
Công nghệ kỹ thuật môi trường
 
- Công nghệ môi trường
 
- An toàn bức xạ môi trường
D52510406
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Địa , Hóa
Toán, Hóa, Sinh
 
 
Công nghệ sinh học
D52420201
Toán, Lý, Hóa
Toán, Sinh, tiếng Anh
Toán, Anh, Tin
Toán, Sinh, Tin
 
 
Quản trị kinh doanh
 
- Quản trị doanh nghiệp
 
- Quản trị nhân lực

- Quản trị Marketing

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán kiểm toán
 
D52340101
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
 
 
Tài chính - Ngân hàng
 
- Ngân hàng thương mại
 
- Tài chính doanh nghiệp
 
- Thanh toán quốc tế
D52340201
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, tiếng Anh
 
 
Luật Kinh tế
D380107
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
 
Quan hệ quốc tế
 
- Quan hệ đối ngoại
 
- Kinh tế đối ngoại
 
- Quan hệ công chúng và truyền thông
 
- Kinh doanh quốc tế
D52310206
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
Văn hóa du lịch (Việt Nam học)
 
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 
- Hướng dẫn du lịch.
 
- Quản lý du lịch và khách sạn
D52220113
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh)
D52220201
Toán, Văn, tiếng Anh
Toán, Lý, tiếng Anh
Văn, Sử, tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Trung)
D52220204
Toán, Văn, tiếng Anh
Toán, Lý, tiếng Anh
Văn, Địa, Sử
Văn, Sử , tiếng Anh
 
 
Quản lý nhà nước
D310205
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
 
 
Công nghệ kỹ thuật ô tô
D510205
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, tiếng Anh
 
 
Thông tin học, Quản trị thông tin
 
-Quản trị thông tin
 
Thông tin thư viện
 
- Truyền thông và Quan hệ công chúng
D320201
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, tiếng Anh
Toán, Văn, tiếng Anh
Văn, Sử, Địa
 
 
 
2.     THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG:
 
trường
 
Tên trường
 
Người liên hệ
 
Họ và tên
 
Điện thoại
 
fax
 
Mobile
 
Email
 
DDD
Trường Đại học dân lập Đông Đô
Hiệu trưởng
Phạm Đình Phùng
 
 
0912112279
 
Địa chỉ: 170 Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 
 
 
 
 
 
 
ĐT phòng HC: 37719960
TP-ĐT
Trần Ngọc Quang
 
 
0913078164
 
Fax HC: 37719957
Phòng ĐT
 
 
 
 
 
 
PT MT
Nguyễn Thế Sơn
 
 
0903207828
 
 
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
 
 
 
Trần Ngọc Quang
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
PGS.TS.Phạm Đình Phùng