Quay lại
Tiếp theo

Thông báo tuyển SV thực tập tại của hàng tiện ích của Tập đoàn Lawson Nhật Bản (Đợt 7)

Căn cứ chương trình hợp tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên thực tập giữa Trường Đại học Đông Đô và tập đoàn Lawson Nhật Bản, Nhà trường thông báo chương trình thực tập cho sinh viên tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

1.      Địa điểm thực tập: Chuỗi cửa hàng tiện ích Lawson tại Nhật Bản.

2.      Thời gian thực tập làm việc: 01 năm.

3.      Nội dung công việc: Được phân công theo năng lực của từng sinh viên.

4.      Quyền lợi của sinh viên:

- Mức lương trên mức lương tối thiểu tại khu vực, ước tính khoảng 770 Yên/giờ (tương đương khoảng 30 triệu VNĐ/tháng);

- Được hưởng trợ cấp khi bắt đầu tới Nhật là 30000 Yên (tương đương khoảng 6 triệu VNĐ/tháng);

- Được miễn phí vé máy bay 02 chiều và thủ tục nhập cảnh và visa;

- Được đưa đón, hỗ trợ nhập cảnh, di chuyển trong nước Nhật sau khi nhập cảnh;

- Được hỗ trợ chỗ ở giá thấp;

- Được công nhận 30 tín chỉ học căn cứ vào kết quả của quá trình thực tập và học tập;

- Có bảo hiểm thương tật và bảo hiểm bồi thường thiệt hại của sinh viên thực tập do bên A chi trả;

- Được đào tạo công việc và hướng dẫn đời sống, quản lý đời sống của sinh viên thực tập sau sau khi nhập cảnh;

- Có lợi thế khi làm việc tại Nhật Bản hoặc các công ty Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

5.      Nghĩa vụ:

- Phí tham gia chương trình: 10 triệu VND/ mỗi sinh viên phí đào tạo phỏng vấn, phí làm hồ sơ song ngữ, quản lý sinh viên ở nước ngoài.

6.      Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Đại học Đông Đô đang học tiếng Nhật.

7.      Số lượng phỏng vấn: - Tổng số lượng sinh viên dư kiến dự tuyển: 30 sinh viên.

                                               - Tổng chỉ tiêu lấy: 15 sinh viên.

8.      Lịch đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng phỏng vấn: 10 buổi

9.      Lịch phỏng vấn dự kiến: 03.3.2020

10.    Thời gian đăng ký: Từ ngày 5/2/2020 đến 22/2/2020

11.     Liên hệ đăng ký: Cô Phạm Thanh Tú, Trường Đại học Đông Đô

                                       Email: phamthanhtu@hdiu.edu.vn; Số điện thoại: 0979141868

Đăng ký tại đây: https://forms.gle/8okvadvuwrz5vFQ39

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu (để báo cáo);
-          Các khoa (để triển khai);
-          Các sinh viên (để đăng ký);
-          Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Lê Anh Tuấn