Quay lại
Tiếp theo

Thông báo tổ chức chương trình “DDUNI’S DAY” 2018

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ tạo môi trườnglành mạnh cho đoàn viên sinh viên giao lưu; giáo dục; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của trường Đại học Đông Đô, BCH Đoàn trường đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình “DDUNI’S DAY”  2018.

Sau đây là toàn bộ công văn Báo cáo kế hoạch Hội trại 2018.