Quay lại
Tiếp theo

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2017

► Thời gian: 8h30 ngày 29/06/2017
► Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
► Thành phần: 
→ Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban giám hiệu;
→ Trưởng các đoàn thể; Trưởng, phó các khoa, ngành, phòng, ban, viện, trung tâm, cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường;
→ BCH Đoàn trường, BTK Hội sinh viên;
→ Ban cán sự các lớp, BCH chi đoàn toàn trường

TOÀN THỂ SINH VIÊN KHÓA 18 HỆ 4 NĂM VÀ SINH VIÊN KHÓA 17 KHOA KIẾN TRÚC TỐT NGHIỆP BỔ SUNG