Quay lại
Tiếp theo

Thông báo kêu gọi ủng hộ giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo

Kính gửi: Các Thầy, Cô giáo; các em học viên và sinh viên 

Nhằm đa dạng học liệu cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô kêu gọi các Thầy, Cô giáo; các em học viên và sinh viên ủng hộ thư viện Nhà trường giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, sách tham khảo các ngành sau đây:

a. Các ngành đào tạo trình độ đại học

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

7340101

Quản trị kinh doanh

2

7580201

Kỹ thuật xây dựng

3

7720201

Dược học

4

7640101

Thú Y

5

7340122

Thương mại điện tử

6

7580101

Kiến trúc

7

7720606

Kỹ thuật xét nghiệm y học

8

7310205

Quản lý nhà nước

9

7340301

Kế toán

10

7340201

Tài chính Ngân hàng

11

7510406 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

12

7480201

Công nghệ thông tin

13

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

14

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

7220209

Ngôn ngữ Nhật Bản

16

7220201

Ngôn ngữ Anh

17

7380107

Luật Kinh tế

18

7720301

Điều dưỡng

19

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

20

7520207

Điện tử viễn thông

21

7320201

Thông tin thư viện

22

7420201

Công nghệ sinh học

23

7310206

Quan hệ quốc tế

 b. Các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

8310110

Quản lý kinh tế

2

8850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

3

8340101

Quản trị kinh doanh

4

8340403

Quản lý công

5

8580302

Quản lý xây dựng

6

8580101

Kiến trúc

7

8340201

Tài chính ngân hàng

 c. Ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

9340101

Quản trị kinh doanh

Ban Giám hiệu Trường Đại học Đông Đô rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Thầy, Cô giáo; các em học viên và sinh viên để học liệu của Nhà trường ngày càng đa dạng, phong phú hơn.

Thư viện Nhà trường tiếp nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện mọi học liệu của các năm xuất bản, của các nhà xuất bản, của các ngôn ngữ thể hiện.

Liên hệ Thầy Phạm Đăng Đoàn, điện thoại 0973214898 và 0964702271

Địa chỉ Thư viện: tầng 6, số 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Trân trọng./.                                                        

 

Nơi nhận: 
- Như trên;
Lưu VT.                                                                             

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký) 

PGS,TS. Lê Ngọc Tòng