Quay lại
Tiếp theo

Thông báo đăng kí tham gia flash mob sinh viên toàn trường ngày khai giảng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
BCH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          

Số:   03 /TB-BTV-ĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng kí tham gia tiết mục Flash mob phục vụ Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

 

Kính gửi: 

 

-         BCH Chi Đoàn các khoa

-         Ban cán sự các lớp

    

                   Để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của trường Đại học Đông Đô diễn ra được long trọng và chu đáo, BTV Đoàn trường Đại học Đông Đô thông báo tới các Liên chi Đoàn, Chi Đoàn và Ban cán sự các lớp về việc đăng ký tham gia tiết mục flash mob như sau:

1.     Đối tượng:

Toàn thể sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường. (Sinh viên đăng ký theo Chi Đoàn hoặc đăng ký riêng)

2.     Mục đích

- Tiết mục flash mob nhằm gắn kết sinh viên, đẩy mạnh hoạt động sinh viên và các câu lạc bộ. tạo sân chơi giải trí, bổ ích và lí thú cho các em.

- Tạo hình ảnh đẹp cho sinh viên và nhà trường trong ngày khai giảng.

          3. Yêu cầu

- Tập hợp Đoàn viên thanh niên trong toàn trường tham gia

- Các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung hoạt động để thu hút sinh viên tham gia và cổ vũ nhiệt tình. ( mỗi chi đoàn cử ít nhất 5 bạn đi tập huấn và phải có ít nhất 10 bạn tham gia vào tiết mục)

4. Thời gian đăng ký và tổng duyệt

- Hạn đăng ký tham gia: ngày 13 tháng 9

- Thời gian tập huấn (dự kiến): từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9

- Thời gian tổng duyệt (dự kiến): + lần 1: ngày 26 tháng 9

                                                       +lần 2: ngày 27 tháng 9

                           Danh sách sinh viên đăng kí tập huấn và tham gia (sinh viên học sáng đăng kí chiều, chiều đăng kí sáng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên (khoa, lớp)

Số điện thoại, mail

Ngày tập huấn

Ngày 17

Ngày 18

Ngày 19

Ngày 20

sáng

chiều

sáng

chiều

sáng

chiều

sáng

chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thời gian tổ chức Lễ khai giảng: Ngày 6 tháng 10 năm 2018

 

Để Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, BTV Đoàn trường đề nghị BCH Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn, Ban cán sự các lớp triển khai đúng tiến độ. Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm khoa đôn đốc và hỗ trợ

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Liên Chi Đoàn, Chi Đoàn (để thực hiện);

- Ban cán sự các lớp (để thực hiện);

- Ban Chủ nhiệm khoa (để hỗ trợ);

- Đảng Ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu VPĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Tạ Trần Phương Nhung