Quay lại
Tiếp theo

Thời gian biểu thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

* ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Đông Đô, Km25 - QL6 - Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội
 
* NGÀY  03 /12/2016
1. Sáng:
- Từ 9h00 đến 10h00: Phổ biến quy chế thi cho thí sinh dự thi Cao học 
2. Chiều: Thi MÔN CƠ BẢN - Thời gian làm bài 180 phút
- 13h00: Gọi thí sinh vào phòng thi.
 
* NGÀY 04 /12/2016
1. Sáng: Thi MÔN NGHIỆP VỤ - Thời gian làm bài 180 phút
- 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.
2. Chiều: Thi TIẾNGANH - Thời gian làm bài 120 phút
- 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.
 
* Ghi chú môn thi các ngành:
Ngành
Môn cơ bản
Môn Nghiệp vụ
Quản trị kinh doanh
Kinh tế vĩ mô
Quản trị học
Quản lý kinh tế
Kinh tế vĩ mô
Quản lý nhà nước về kinh tế
Tài chính ngân hàng
Kinh tế vĩ mô
Tài chính – Ngân hàng
Quản lý xây dựng
Kinh tế xây dựng
Tổ chức và quản lý thi công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC 2016