Quay lại
Tiếp theo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN KỶ YẾU KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học Đông Đô (03/10/1994 - 03/10/2019), Nhà trường xuất bản cuốn Kỷ yếu chào mừng ngày thành lập Trường và đăng tải lên website duni.edu.vn. Để cuốn kỷ yếu được đầy đủ thông tin về sự hình thành và phát triển của Trường, Nhà trường ra thông báo cụ thể như sau: