Quay lại
Tiếp theo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT I NĂM 2019

 

Tải bản scan có dấu tại đây

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

 


Số:       /TBTS - VSĐH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

Hà Nội, ngày   …   tháng  …   năm 2019

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT I NĂM 2019


            Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kiến trúc, Quản lý xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường cụ thể như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.

II. HỒ SƠ DỰ THI.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;

3. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);

4. Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);

6. 04 ảnh 3x4; 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc.

(Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra khi nộp hồ sơ)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian:

- Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo

- Thời gian ôn thi và chuyển đổi: dự kiến tháng 3 năm 2019

- Thời gian thi dự kiến tháng 5 năm 2019

* Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng tuyển sinh Đại học Đông Đô, P505 – Tầng 5 – Tòa nhà Viện Âm Nhạc – Đường Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội              

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơPhòng tuyển sinh Đại học Đông Đô, P505 – Tầng 5 – Tòa nhà Viện Âm Nhạc – Đường Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội

                      Điện thoại:  024.3932.1246   -   Hotline:  0983.282.282

            - Website: www.daihocdongdo.edu.vn - www.hdiu.edu.vn  * Facebook.com/daihocdongdo

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (để thực hiện);

- Các Cơ quan truyền thông; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (để phối hợp);

- Lưu ĐT&QLSV, VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

TS. Dương Văn Hòa