Quay lại
Tiếp theo

Phổ biến Giáo dục Pháp luật và ôn tập Lý luận Chính trị cho sinh viên Khóa 22

 

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đầu mỗi năm học, khóa học nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên nghe phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh, trật tự;

Năm học 2017-2018, nhà trường sẽ phối hợp với Phòng PA83 Công an Thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh, trật tự cho sinh viên khóa 22. Kế hoạch cụ thể như sau:

A. Phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh:

1. Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 ngày 13/12/2017 (thứ tư)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, tòa nhà số 1 phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Toàn thể sinh viên khóa 22 (trúng tuyển và nhập học năm 2017)

B. Ôn tập môn lý luận chính trị:

Kết thúc phần phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình an ninh, trong buổi sáng ngày 13/12/2017 sinh viên khóa 22 sẽ được ôn tập học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin (phần 2).  

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các ông, bà Trưởng khoa thông báo cho các sinh viên thuộc thành phần nêu trên đến dự đầy đủ, đúng giờ và cử cán bộ của khoa đến kiểm tra, quản lý sinh viên.

 

Giao phòng Hành chính-Tổng hợp trách nhiệm chuẩn bị Hội trường, liên hệ giảng viên PA83 và thanh toán các chi phí tổ chức hoạt động nêu trên.