Quay lại
Tiếp theo

Lịch học bồi dưỡng tiếng Nhật, kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên

Căn cứ vào thông báo số 632/ĐĐ-TBTS ngày 28 tháng 08 năm 2018 về việc tuyển sinh viên đi thực tập Nhật Bản và thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị về chương trình thực tập tại Nhật Bản, lãnh đạo nhà trường triển khai lớp học bồi dưỡng tiếng Nhật, kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên tham gia chương trình thực tập tại Tập đoàn bán lẻ Lawsonđợt 2. 

Sinh viên có nhu cầu đăng ký tham dự qua link https://goo.gl/forms/8DT9anAohZFQ8zNo2hoặc đăng ký với giáo viên chủ nhiệm trước 17h30 ngày 26/09/2018. 

                                                                                                                                                   Lịch học bồi dưỡng tiếng Nhật, kỹ năng phỏng vấn cho sinh viên