Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017

 
 
THỨ
 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
 
Thứ Hai
(27/11/2017)
9h00’: Họp giao ban Hiệu bộ.
Thành phần: Ban Giám hiệu họp với Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Họp với khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học..
Thành phần: Ban Giám hiệu, Phụ trách Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học, thầy Nguyễn Kiên Trung.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Ba
(28/11/2017)
10h00’: Họp với Khoa Luật kinh tế
Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Luật kinh tế.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Họp với Đại học Liverpool John Moores.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng ĐT&QLSV, Đại diện Đại học Liverpool John Moores.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Tư
(29/11/2017)
9h00’: Họp với Trợ lý giáo vụ các khoa.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng ĐT&QLSV, trợ lý giáo vụ các khoa.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Năm
(30/11/2017)
9h00’: Khóa 22 học môn Golf.
Địa điểm: Sân tập Phú Nghĩa.
10h00’: Tiếp đối tác Nhật Bản.
Thành phần: Ban Giám hiệu, đại diện Trung tâm Nhật ngữ Zen.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Sáu
(01/12/2017)
9h00’: Khóa 22 học môn Golf.
Địa điểm: Sân tập Phú Nghĩa.