Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018

 Tải bản scan có dấu tại đây

 

 

 

THỨ

 

 

BUỔI SÁNG

 

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(26/02/2018)

 

15h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Ba

(27/02/2018)

 

14h00’: Họp Ban Biên tập Tạp chí.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Tư

(28/02/2018)

 

14h00’: Ban Giám hiệu gặp đối tác Nhật PW Academy VN.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Năm

(01/03/2018)

 

 

 

Thứ Sáu

(02/03/2018)