Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017

 

 
THỨ
 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(25/9/2017)
9h00’: Họp giao ban Hiệu bộ.
Thành phần: Ban Giám hiệu họp với Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Giải quyết một số vướng mắc của khoa Du lịch.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng HC – TH, Ông Lý Đức Nhật - Phó Trưởng khoa Du lịch. Mời ông Đoàn Hồng Trường tham dự.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Ba
(26/9/2017)
9h00’: Ký hợp đồng với khoa Thú Y và một số dự án liên quan.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tài vụ, Ông Vũ Bá Sinh - Phó Trưởng khoa Thú Y.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Giảng thử của ứng viên đã qua sơ tuyển.
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng theo quyết định của Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
15h00’: Sơ tuyển giảng viên Ngoại ngữ.
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng theo quyết định của Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Tư
(27/9/2017)
 
14h00’: Hoàn tất thủ tục miễn giảm thuế đất tại Chương Mỹ.
Thành phần: Phó Hiệu trưởng Khúc Văn Mát, Trưởng phòng HC – TH.
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội.
 
Thứ Năm
(28/9/2017)
9hh00’: Nghiệm thu Website, kế hoạch xuất bản số chuyên đề và các vấn đề liên quan.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban Biên tập số chuyên đề và tạp chí: Thầy Hữu, Thầy Vĩnh, Thầy Sơn, Thầy Hưng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
 
Thứ Sáu
(29/9/2017)
9h00’: Đón tiếp đại diện của tập đoàn Daiki – Nhật Bản về việc hợp tác, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Phó Trưởng khoa ĐT sau đại học TS Nguyễn Quang Vĩnh, ông Ryohei Kanno Trưởng phòng quốc tế Học Viện Nhật Ngữ Daiki Tokyo, ông Yusuke Sakata đại diện tập đoàn Daiki.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Chuyên đề phổ biến Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường.
Thành phần: Thành viên HĐQT, Ban Giám hiệu, các nhà đầu tư, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm.
- Các thành viên tham dự họp nghiên cứu Quy chế và phát biểu ý kiến triển khai, thực hiện Quy chế (nếu có).
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 

Tải bản scan có dấu đỏ