Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 12/03/2018 đến ngày 16/03/2018

 Tải bản scan dấu đỏ tại đây

 

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(12/3/2018)

9h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

10h30’: Viện Đào tạo liên tục làm việc với Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

16h00’: Họp với Trường Sendai Nhật Bản – Nghiệp đoàn Career Vision.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Ba

(13/3/2018)

10h30’: Ban Giám hiệu làm việc với nhà tuyển dụng thực tập Việt Tín.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

14h00’: Viện Đào tạo liên tục làm việc với Ông Vũ Bá Sinh - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Tư

(14/3/2018)

10h30’: Viện Đào tạo liên tục làm việc với Ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Tuyển sinh.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Năm

(15/3/2018)

 

 

Thứ Sáu

(16/3/2018)