Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

 

 
THỨ
 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(08/01/2018)
9h00’: Họp giao ban.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó, các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Ba
(09/01/2018)
 
 
Thứ Tư
(10/01/2018)
 
 
Thứ Năm
(11/01/2018)
9h00’: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tài vụ làm việc với ông Nguyễn Quốc Trưởng – Phó Trưởng khoa Tài chính ngân hàng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Sáu
(12/01/2018)