Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018

 Tải bản scan có dấu tại đây

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(05/3/2018)

9h00’: Họp Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên với các Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Ba

(06/3/2018)

9h30’: Họp Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và công nghệ Đông Đô.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

14h00’: Phó Hiệu trưởng Trần Kim Oanh làm việc với Trung tâm Đào tạo trực tuyến HDIU.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Tư

(07/3/2018)

9h00’: Ban Giám hiệu làm việc với cán bộ, giảng viên các khoa: Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Năm

(08/3/2018)

9h00’: Họp triển khai nhiệm vụ toàn trường năm 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Sáu

(09/3/2018)