Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018

Tải bản scan dấu đỏ tại đây

 

 

THỨ

 

 

BUỔI SÁNG

 

 

BUỔI CHIỀU

 

Thứ Hai

(05/02/2018)

9h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Ba

(06/02/2018)

- 9h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

- 10h00’: Giảng thử của ứng viên đã qua sơ tuyển.

Thành phần: Hội đồng tuyển dụng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Tư

(07/02/2018)

 

 

Thứ Năm

(08/02/2018)

 9h00’: Họp công tác tuyển sinh.

Thành phần: Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Sáu

(09/02/2018)