Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 20/07/2018

 Tải bản scan dấu đỏ tại đây

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(16/7/2018)

09h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Ba

(17/7/2018)

08h30’: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo, Quản lý sinh viên, học phí.

Thành phần: Phòng Đào tạo và QLSV, Phòng Tài chính – Kế toán, Trợ lý đào tạo các khoa.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Tư

(18/7/2018)

08h30’: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo, Quản lý sinh viên, học phí.

Thành phần: Phòng Đào tạo và QLSV, Phòng Tài chính – Kế toán, Trợ lý đào tạo các khoa.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Năm

(19/7/2018)

 

 

Thứ Sáu

(20/7/2018)