Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần (từ 13/8/2018 đến 18/8/2018)

 Tải bản scan có dấu tại đây

THỨ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(13/8/2018)

09h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 60B, Nguyễn Huy Tưởng.

14h00’: Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Địa điểm: Phòng họp số 60B, Nguyễn Huy Tưởng.

Thứ Ba

(14/8/2018)

   

Thứ Tư

(15/8/2018)

08h00’: Sinh viên lớp K20, K21 ngành Ngôn ngữ Anh tham quan, kiến tập và phỏng vấn tại Flamingo Đại Lải Resort.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trưởng phó khoa Khoa học Xã hội và Kinh tế, Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Địa điểm: Flamingo Đại Lải Resort.

14h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2018.

Thành phần: Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Phòng Marketing & Sale, Trưởng Phòng Tuyển sinh.

Địa điểm: Phòng họp số 60B, Nguyễn Huy Tưởng.

Thứ Năm

(16/8/2018)

   

Thứ Sáu

(17/8/2018)