Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 13/07/2018

 Tải bản scan tại đây

 

 

 

THỨ

 

 

BUỔI SÁNG

 

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(09/7/2018)

 

 

Thứ Ba

(10/7/2018)

 

 

Thứ Tư

(11/7/2018)

 

 

Thứ Năm

(12/7/2018)

 

15h30’: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo &QLSV, phòng Tài chính – Kế toán họp với Trường Đại học Sunway.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

Thứ Sáu

(13/7/2018)

09h00’: Ban Giám hiệu họp với công ty Roland Lee Consultancy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.