Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 06/07/2018

 Tải bản scan dấu đỏ tại đây

 

 

THỨ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Thứ Hai

(02/7/2018)

09h00’: Họp giao ban.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Ba

(03/7/2018)

09h00’: Ban Giám hiệu họp với Trường Cao Đẳng Dong Wok Hàn Quốc.

Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.

 

Thứ Tư

(04/7/2018)

 

 

Thứ Năm

(05/7/2018)

 

 

Thứ Sáu

(06/7/2018)