Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

 

THỨ

 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(27/8/2018)
09h00’: Họp giao ban.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp 60B, Nguyễn Huy Tưởng.
 
Thứ Ba
(28/8/2018)
 
14h00’: Ban Giám hiệu họp với Phó Trưởng khoa Kế toán.
Địa điểm: Phòng họp 60B, Nguyễn Huy Tưởng.
Thứ Tư
(29/8/2018)
 
 
 
Thứ Năm
(30/8/2018)
08h00’: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 7(Khóa XII) và nghe báo cáo thời sự trong nước và Quốc tế.
Thành phần: Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, toàn thể Đảng viên; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm; Thường vụ công đoàn; Thường vụ Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh.
Địa điểm: Hội trường phòng 501, 502, tòa nhà 60B, Nguyễn Huy Tưởng.
 
 
Thứ Sáu
(31/8/2018)