Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

 

 
THỨ
 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(23/10/2017)
9h00’: Họp giao ban Hiệu bộ.
Thành phần: Ban Giám hiệu họp với Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Ba
(24/10/2017)
8h00’: Ban Giám hiệu làm việc với khách Nhật.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
9h30’: Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo trường Cao Đẳng Đức Trí – Đà Nẵng.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
14h00’: Chi bộ 2 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Tư
(25/10/2017)
 
15h00’: Ban Giám hiệu làm việc với khách Nhật.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
Thứ Năm
(26/10/2017)
 
 
Thứ Sáu
(27/10/2017)
8h00’: Tổ chức lớp học các môn Lý luận Chính trị.
Giảng viên: GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị quốc gia HCM
Thành phần: Sinh viên khóa 22, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên khoa Cơ bản.
Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VaPa, Ngõ 3, Tôn Thất Thuyết.
 
13h30’: Tổ chức lớp học các môn Lý luận Chính trị.
Giảng viên: GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị quốc gia HCM
Thành phần: Sinh viên khóa 22, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên khoa Cơ bản.
Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VaPa, Ngõ 3, Tôn Thất Thuyết.