Quay lại
Tiếp theo

Lịch công tác tuần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018

 

THỨ

 
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
(01/01/2018)
NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH
Thứ Ba
(02/01/2018)
9h00’: Họp Ban Biên tập tạp chí Khoa học và công nghệ Đông Đô.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
 
Thứ Tư
(03/01/2018)
9h00’: Họp Phòng truyền thông Marketing.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
10h30’: Họp công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2017.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng Đào tạo & QLSV, Phòng Tuyển sinh, Phòng Tài vụ, Khoa ĐT Sau đại học, Trung tâm đào tạo trực tuyến HDIU.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Hoàng Đạo Thúy.
-
Thứ Năm
(04/01/2018)
 
 
Thứ Sáu
(05/01/2018)
9h00’: Hội nghị giao lưu, đối thoại giữa Ban lãnh đạo nhà trường với sinh viên Đại học Đông Đô.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Trợ lý giáo vụ, BCH đoàn Trường, Ban cán sự (Lớp trưởng, Lớp Phó, Bí thư, Phó Bí thư) các lớp trong toàn Trường.
Địa điểm: Hoàng Đạo Thúy.