Quay lại
Tiếp theo

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 22 ngành Công nghệ thông tin

Ngày 29/6/2021, khoa Công nghệ và Kỹ thuật trường Đại học Đông Đô tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 22 sinh viên khóa 22 ngành Công nghệ thông tin.

 

Trong các số 22 đồ án bảo vệ năm nay, có nhiều bài đã được đánh giá cáo về tính ứng dụng thực tế, có triển vọng áp dụng được trong công cuộc cách mạng 4.0. Đặc biệt, 100% sinh viên tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã hoàn thành tốt và đúng với chuyên môn. Trong đó có 05 đồ án đạt loại giỏi và 17 đồ án đạt loại khá. Một số sinh viên đã nhận được lời mời làm việc từ các doanh nghiệp ngay sau khi kết thúc buổi bảo vệ.


Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp K22 ngành CNTT gồm các PGS, TS đầu ngành:
TS. Phạm Thế Quế - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Trung Tuấn - Thư ký; ThS. Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên

Có được kết quả này là do ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Đông Đô đã tích cực cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo, phù hợp với yêu cầu thực tế và định hướng doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hiện nay là sự kết hợp giữa Nhà trường với các công ty Công nghệ thông tin do các cựu sinh viên thành lập hoặc giữ vị trí lãnh đạo. Những cựu sinh viên này không chỉ tham gia xây dựng chương trình mới mà còn trực tiếp giảng dạy một số học phần liên quan tới thực hành, hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp và trực tiếp tạo cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Đây chính là điểm hấp dẫn, thu hút sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học Đông Đô gắn bó với Trường, tập trung nghiên cứu và học tập để phát triển trình độ cũng như kỹ năng chuyên môn.


Sinh viên ngành CNTT K22 chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng chấm đồ án