Quay lại
Tiếp theo

LỊCH HỌC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 - KHÓA XII

LỊCH HỌC NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 - KHÓA XII

Thời gian: 14h00 Thứ sáu (29/12/2017)

Địa điểm: P.506 Viện Âm Nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thành phần:

+ Toàn thể Đảng viên

+ Thường vụ Công Đoàn, Thường vụ Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu Chiến Binh

+ Trưởng, Phó Khoa, Ngành, Phòng, Ban, Viện, Trung tâm (không phải là đảng viên)