Quay lại
Tiếp theo

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi sáng tạo Slogan trường Đại học Đông Đô

 I- ĐỐI TƯỢNG

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trường Đại học Đông Đô.

II- NỘI DUNG - YÊU CẦU

1. Slogan đề cao tính sáng tạo, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhận biết, khơi gợi được tên thương hiệu Trường Đại học Đông Đô.

2. Thể hiện được mục tiêu, khát vọng, tầm nhìn, đặc điểm nổi bật và giá trị cốt lõi của Nhà trường

Sứ mệnh: Trường Đại học Đông Đô cam kết trở thành đơn vị giáo dục uy tín cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho nền kinh tế tri thức trong thời đại mới.

- Tầm nhìn: Trở thành trung tâm tri thức - văn hóa hiện đại với môi trường giáo dục đại học chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, vươn tầm quốc tế.

Mục tiêu:Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của Đại học Đông Đô là trường đại học uy tín về chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục Việt Nam và khu vực.

3. Mang tính truyền miệng và biểu cảm cao.

4. Không trùng khớp hoặc mô phỏng slogan hiện có của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị khác.

5. Slogan được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

III- PHƯƠNG THỨC DỰ THI

Cuộc thi gồm 2 vòng thi:

1. Vòng 1: Sơ loại

- Thời gian: Từ 20/7/2021 đến 20/8/2021

- Người dự thi có thể gửi nhiều slogan cùng một lúc qua email: phuongnhung@hdiu.edu.vn

- Bài dự thi làm trên file Word

- Bài dự thi cần ghi rõ tiêu đề “Bài dự thi sáng tác slogan Trường Đại học Đông Đô”

- Bài dự thi cần ghi rõ: Họ tên người dự thi; phòng ban hiện đang làm việc hoặc lớp, khoa, ngành đang học; email + số điện thoại tác giả.

- Cấu trúc nội dung bài dự thi gồm: Slogan (tiếng Anh hoặc tiếng Việt), phần thuyết minh ngắn gọn về thông điệp, ý nghĩa của slogan (tiếng Anh hoặc tiếng Việt)

Nếu gửi nhiều slogan thì mỗi slogan phải có phần thuyết minh riêng.

2. Vòng 2: Thuyết trình

- Thời gian: Ngày khai giảng năm học 2021 - 2022

- Công bố 05 bài thi xuất sắc nhất.

- Bốc thăm thuyết trình từ 2-3 phút về ý nghĩa Slogan

3. Yêu cầu về tính minh bạch.

- Câu slogan phải do chính người dự thi viết, không được sao chép.

- Với những bài dự thi có nội dung, hình thức giống nhau thì bài được gửi sớm hơn sẽ được chọn.

IV- THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tiến hành:

- Vòng 1: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/8/2021

- Vòng 2 và Lễ trao giải: Diễn ra vào Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022

2. Cách thức gửi bài dự thi:

- Gửi qua địa chỉ email: phuongnhung@hdiu.edu.vn

- Liên hệ: 035 997 0748 - Ms. Nhung – Phụ trách Truyền thông

V- HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

- PGS, TS. Lê Ngọc Tòng – Hiệu trưởng Nhà trường

- ThS. Lê Phương Nam – Phó Hiệu trưởng

- ThS. Phạm Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp

VI- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải Đặc biệt: 1.000.000đ tiền mặt và slogan được Trường Đại học Đông Đô sử dụng chính thức.

- 01 Giải Nhất: 400.000đ tiền mặt

- 01 Giải Nhì: 300.000đ tiền mặt

- 01 Giải Ba: 200.000đ tiền mặt

- 01 giải Khuyến khích: 100.000đ tiền mặt

Ban tổ chức có quyền sử dụng bài thi cho bất kỳ mục đích truyền thông quảng bá hay cho mọi hoạt động của Nhà trường mà không cần phải xin phép hay mua bản quyền từ phía tác giả.


Nơi nhận:
- Đảng uỷ, HĐT (để bc);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC


(đã ký)

TS. Nguyễn Thái Sơn