Quay lại
Tiếp theo

Học viên Nguyễn Công Hoan: “Hoàn thiện công tác thù lao, lao động tại VNPT Vĩnh Phúc"

      Sáng ngày 14/07/2017 tại Hội đồng chấm luận văn số 1 của trường Đại học Đông Đô, học viên Nguyễn Công Hoan lớp MBA 05 - Phó Phòng Kỹ thuật tại VNPT tỉnh vĩnh phúc bảo vệ luận văn với chủ đề “Hoàn thiện công tác thù lao, lao động tại VNPT Vĩnh Phúc”. Dù bận rộn với công việc chuyên môn tại cơ quan, sống và làm việc tại Vĩnh Phúc nhưng học viên Nguyễn Công Hoan chưa nghỉ một buổi học hay kỳ thi nào của lớp tại Hà Nội.
      Chia sẻ về việc học tập tại trường tân thạc sĩ Nguyễn Công Hoan gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ anh để hoàn thành khóa học. Mọi sự tương tác giữa nhà trường với  học viên đều rất sát sao, cởi mở. Anh cảm thấy rất hài lòng với cách thức giảng dạy, quản lý sinh viên của trường.
      Học viên Nguyễn Công Hoan mong muốn Đại học Đông Đô tiếp tục phát triển hoạt động đào tạo ở trình độ Tiến sĩ, phục vụ những học viên có mong muốn phát triển và học lên trình độ cao hơn.