Quay lại
Tiếp theo

Giới thiệu các nội dung mới của Luật bầu cử và các văn bản có liên quan cùng công tác tổ chức, chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026